Výroba

Vyrábame výrobky a súčiastky
podľa dodaných podkladov od konštruktérov,
prípadne na základe jednoduchého nákresu, zamerania atď.

Používané technológie:
-   Sústruženie – do priemeru 400 a dľžky 1500
-   Frézovanie – gravírovanie
-   Vŕtanie – optická vyvrtávačka
-   Ohýbanie – plechov (ohraňovací lis), profilov
-   Lisovanie – excentrické lisy 40t a 63t
-   Zvárenie – MIG a TIG
-   Brúsenie – na plocho, na guľato
-   Leštenie